De informatie zoals weergegeven in deze disclaimer is van toepassing op alle  webpagina’s die onderdeel uitmaken van de website rdwkenteken-check.nl. Wanneer u gebruik maakt van de website stemt u dan ook integraal in met de inhoud van deze disclaimer. Rdwkenteken-check.nl doet al het mogelijke om de inhoud van haar website regelmatig bij te werken en te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze inspanningen bestaat nog steeds de mogelijkheid dat een gedeelte van de informatie onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid
De website Rdwkenteken-check.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is bijgevolg niet meer dan normaal dat er in geen enkel geval ook maar enige aansprakelijkheid kan worden geaccepteerd voor eender welke schade welke wordt veroorzaakt op basis van beslissingen die werden genomen op basis van informatie verkregen via de website.

Copyright
Het is niet toegestaan om ook maar enige informatie van deze website over te nemen zonder daarvoor op voorhand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Rdwkenteken-check.nl. Niet alleen de informatie, maar ook afbeeldingen van op onze website mogen niet worden overgenomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming voor werd verkregen.

Links
Het is mogelijk dat er op verschillende plaatsen op Rdwkenteken-check.nl links voorkomen die verwijzen naar externe websites. Rdwkenteken-check.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die is terug te vinden op dergelijke websites.