Rdwkenteken-check.nl heeft respect voor de privacy van haar gebruikers. Persoonlijke informatie die door onze gebruikers wordt verstrekt wordt dan ook steeds op vertrouwelijke wijze behandeld. De gegevens zullen dan ook uitsluitend gebruikt worden waarvoor ze aan ons werden verstrekt.

Uw persoonlijke gegevens:

Rdwkenteken-check.nl zal de persoonlijke gegevens van haar gebruikers nooit zonder toestemming ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen die onze bezoekers in ons stellen en zullen bijgevolg steeds alles in het werk stellen om hun persoonlijke informatie op zo optimaal mogelijke wijze te beschermen. De persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de diensten waarvoor ze aan ons werd toevertrouwd. Indien u ons een e-mail stuurt kunt u op deze manier uw gegevens laten verwijderen.

Rdwkenteken-check.nl maakt gebruik van cookies evenals diverse andere technologie├źn die het online gebruiksgemak voor de gebruiker vergroten. Bovendien kan op deze manier worden nagegaan hoe de website wordt gebruikt. Op basis van deze gegevens kan uiteindelijk de kwaliteit van de diensten worden verbeterd. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om verschillende advertenties weer te geven op onze website. Advertentie netwerken zoals bijvoorbeeld Google Adsense die op deze website adverteren hebben de mogelijkheid om cookies op uw computer te plaatsen. Bovendien kan er door middel van zogenaamde web beacons informatie worden ingewonnen. Rdwkenteken-check.nl heeft geen toegang of controle over deze cookies welke worden gebruikt door derden adverteerders.

Bovenstaande maakt dat u als gebruiker steeds het privacy beleid van deze derden moet raadplegen voor het verkrijgen van meer gedetailleerde informatie over hun handelen evenals met betrekking tot de nodige instructies over hoe de opt-out van diverse zaken precies werkt. Het Rdwkenteken-check.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op. Wij hebben bijgevolg ook geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders en / of websites.

Wanneer er een bezoek wordt gebracht aan onze website slaan de servers automatisch informatie op. Informatie die wordt opgeslagen is onder meer de URL, het IP-adres, het browsertype, de taal evenals de datum en tijd van het bezoek.

Indien u cookies wenst uit te schakelen kan dit gebeuren via de browser. Wanneer u meer informatie wenst over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan deze steeds worden gevonden op de websites van de browsers in kwestie.

Heeft u suggesties, klachten of vragen over onze privacy policy? In dat geval kunt u een e-mail sturen naar beheerder@rdwkenteken-check.nl.